Menu Close

Comunicate

Nr. crt.Denumire comunicat
1.Număr alegători înscriși în Registrul electoral la data 21.05.2021
2.PROCES VERBAL nr. 9/26.05.2021 cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr. 25 Ilfov cu un reprezentant al Autorității Electorale Permanente, desemnat prin Hotărâre a acesteia și cu câte un reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului (etapa I)
3.HOTĂRÂREA nr. 1/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Electoral Județean Ilfov constituit pentru alegerile parțiale din anul 2021
4.HOTĂRÂREA nr. 2/30.05.2021 privind înregistrarea și aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral Județean Ilfov de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2021
5.HOTĂRÂREA nr. 3/30.05.2021 privind desemnarea dnei. Alexandra Decu pentru asigurarea publicității actelor adoptate de BEJ Ilfov pe paginile de internet puse la dispoziție de AEP
6.HOTĂRÂREA nr. 4/30.05.2021 privind măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19
7.Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 320 din 31.05.2021 privind stabilirea birourilor electorale de circumscripție orășenească Bragadiru și comunală Găneasa din județul Ilfov pentru alegerea primarilor din data de 27 iunie 2021
8.HOTĂRÂREA nr. 5/03.06.2021 privind înlocuirea reprezentantului USR în Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 27 Găneasa constituit pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
9.HOTĂRÂREA nr. 6/03.06.2021 privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat – Filiala Județeană Ilfov înregistrată la Biroul Electoral Județean Ilfov sub nr. 34/BEJ/02.06.2021 împotriva Procesului-Verbal nr. 7 din 02.06.2021 al Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 27 Găneasa
10.HOTĂRÂREA nr. 7/03.06.2021 privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat – Filiala Județeană Ilfov înregistrată la Biroul Electoral Județean Ilfov sub nr. 35/BEJ/02.06.2021 împotriva Procesului-Verbal nr. 16 din 02.06.2021 al Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 1 Bragadiru
11.HOTĂRÂREA nr. 8/03.06.2021 privind admiterea contestației formulate de Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Ilfov înregistrată la Biroul Electoral Județean Ilfov sub nr. 38/BEJ/03.06.2021 împotriva Procesului-Verbal nr. 16 din 02.06.2021 al Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 1 Bragadiru
12.HOTĂRÂREA nr. 9/03.06.2021 privind admiterea contestației formulate de Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Ilfov înregistrată la Biroul Electoral Județean Ilfov sub nr. 39/BEJ/03.06.2021 împotriva Procesului-Verbal nr. 7 din 02.06.2021 al Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 27 Găneasa
13. HOTĂRÂREA nr. 10/04.06.2021 privind interpretarea sintagmei "partid parlamentar" solicitată prin adresa nr. 35/03.06.2021 a Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 1 Bragadiru înregistrată la Biroul Electoral Județean Ilfov sub nr. 41/BEJ/03.06.2021
14.HOTĂRÂREA nr. 11/04.06.2021 privind înlocuirea reprezentantului AUR în Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 27 Găneasa constituit pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
15.HOTĂRÂREA nr. 12/04.06.2021 privind interpretarea efectelor Hotărârilor nr. 6 și 9 ale BEJ nr. 25 Ilfov cu privire la necesitatea reanalizării candidaturilor ca urmare a anulării procesului-verbal inițial de completare
16.HOTĂRÂREA nr. 13/08.06.2021 privind respingerea ca tardiv depusă a cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Verde
17.HOTĂRÂREA nr. 14/12.06.2021 privind acreditarea Asociației Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație în calitate de observator intern la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
18.HOTĂRÂREA nr. 15/12.06.2021 privind interpretarea dispozițiilor art. 58 alin. (8) lit. a și lit. b referitor la numărul de ordine de pe buletinele de vot utilizate în circumscripțiile electorale Bragadiru și Găneasa la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021
19.HOTĂRÂREA nr. 16/12.06.2021 privind interpretarea dispozițiilor legale referitor la numărul de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare prin coroborare cu aplicabilitatea prevederilor Hotărârii nr. 111/21.09.2020 adoptată de Biroul Electoral Central constituit pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020
20. COMUNICAT DE PRESĂ privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora
21.PROCES-VERBAL din data de 16.06.2021 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 și a locțiitorilor acestora
22.CIRCULARĂ privind măsurile dispuse în vederea completării birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite la nivelul orașului Bragadiru și al comunei Găneasa pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021

23.HOTĂRÂREA nr. 17/16.06.2021 privind admiterea în parte a contestației domnului Cornel Faris, candidat pentru funcția de primar al orașului Bragadiru din partea PRO ROMÂNIA împotriva Hotărârii nr. 88/14.06.2021 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Bragadiru
24.PROCES-VERBAL din data de 17.06.2021 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 și a locțiitorilor acestora
25.HOTĂRÂREA nr. 18/17.06.2021 privind solicitarea de interpretare a dispozițiilor art. 36 alin. (4) și art. 93 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
26.HOTĂRÂREA nr. 19/17.06.2021 privind respingerea ca neîntemeiată a solicitării partidului PRO ROMÂNIA referitor la nerespectarea dispozițiilor art. 83 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
27.HOTĂRÂREA nr. 20/18.06.2021 privind interpretarea prevederilor art. 4 din Instrucțiunile Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 prin raportare la prevederile art. 93 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
28.ACREDITAREA observatorilor interni ai Fundației Millennium for Human Rights la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
29.ACREDITAREA observatorilor interni ai Fundației pentru o Românie Modernă la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
30.HOTĂRÂREA nr. 22/24.06.2021 privind analizarea contestației împotriva Hotărârii nr. 159 și a Procesului – verbal nr. 149 din 23.06.2021 ale BECL nr. 1 Bragadiru
31.HOTĂRÂREA nr. 24/26.06.2021 privind respingerea ca inadmisibilă a sesizării PNL Găneasa referitor la doi observatori interni la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 din partea Fundației Millennium For Human Rights
32.HOTĂRÂREA nr. 25/27.06.2021 privind solicitarea PNL – Filiala Bragadiru de îndepărtare a delegaților acreditați din incinta birourilor electorale ale secțiilor de votare pe parcursul operațiunilor de votare desfășurate în intervalul 07:00-21:00 din data de 27 iunie 2021
 

Alegeri partiale 27 iunie 2021